Casa GestiónAsociado: Casa Gestión

Dirección: Plaza Padre Rubinos, nº 6 Bajo Dcha 15007 La Coruña

Teléfono: 981-91-47-22

Actividad: Administración de Fincas-Comunidades.

- Elaboración de presupostos de ingresos e gastos.
- Redacción e notificación de actas.
- Xestión contable e cobro de recibos.
- Asesoría Xurídica.

Tamén:
- Control de morosidade e reclamación por vía xudicial.
- Execución de acordos adoptados en Xunta.
- Asistencia a Xuntas Ordinarias.

Despacho 24 horas.


Volver a listado de asociados